En rolig och levande stad

 

En rolig och levande stad

Malmös kultur- nöjes- och besöksnäring är en central del för att bygga en attraktiv stad. Malmö har en stor ung befolkning som efterfrågar ett levande och varierande nattliv. Därför ska Malmö stad ha en tillåtande inställning för att skötsamma aktörer ska få möjlighet till friare öppettider och inte mötas av strängare regleringar än vad lagen kräver. Stadsplaneringen ska säkra att den finns områden där det är möjligt med mer högljudda arrangemang på senare tider.

Malmös kulturliv ska erbjuda Malmöborna ett brett utbud och nå ut till fler. Malmös konstskatt ska visas upp för Malmöborna på ett nytt konstmuseum och ska fram tills det öppnar tillgängliggöras på andra platser som allmänheten har tillträde till. Det kommunala kulturstödet ska prioritera barns rätt till att utöva kultur, de långa köerna till kulturskolan ska kortas med hjälp av införande av kulturcheckar för barn och unga, vilket har visat sig vara en effektivt i andra kommuner.

Malmöfestivalen ska inte vara en stadsfestival likt andra utan präglas av Malmös lokala utbud av kultur, mat och upplevelser. Det ska helt enkelt vara mer Malmö i Malmöfestivalen.

Moderaterna i Malmö vill att:

 • Stadens kulturverksamheter ska öka sin publik genom att aktivt arbeta med att hitta nya målgrupper som idag konsumerar kultur i lägre utsträckning.
 • Offentligt stöd till kulturverksamhet som riktar sig till barn- och unga ska prioriteras framför kulturverksamhet för vuxna.
 • Stadens kulturinstitutioner ska arbeta aktivt för ökad självfinansieringsgrad, till exempel genom sponsring och andra samarbeten med näringslivet.
 • Ett konstmuseum ska byggas i Malmö.
 • Malmös konstsamling ska göras tillgänglig för Malmöborna.
 • Malmöfestivalen ska utvecklas tillsammans med alla Malmös aktörer, så att det befintliga företagandet och kulturlivet – exempelvis restauranger, föreningar och privata livescener – ges ett betydligt större utrymme.
 • Köerna till kulturskolan ska kortas genom att kulturcheckar för barn och unga införs.
 • Krögare ska få bestämma mer över utformningen av sina uteserveringar genom att Malmö stads regler förenklas.
 • Malmös krogliv ska få blomstra genom att staden slutar ställa fler och högre krav på krögare än vad som motiveras av alkohollagen.
 • Skötsamma krögare ska få möjlighet till helt fria öppettider.
 • Stadens kulturverksamheter ska bedriva uppsökande verksamhet i alla delar av Malmö.
 • Malmös fria teatergrupper ska kunna använda sig av det gemensamma biljettsystem som de stora kulturinstitutionerna har utvecklat.
 • Ett äldrekort ska införas i samarbete med Citysamverkan och Destinationssamverkan där Malmös äldre får möjlighet att ta del av samlade rabatter på inköp och nöjen.
Tappade uppkopplingen