Arbetsmarknad och integration

Glada ungdomar integrerade på sin nya arbetsplats

Inte ens hälften av de som är invandrare i Malmö är i arbete och vi har högst långtidsarbetslöshet i landet. Om förvärvsfrekvensen i Malmös utanförskapsområden skulle motsvara genomsnittet i Sverige skulle omkring 11 000 fler Malmöbor vara i arbete. Det skulle innebära en halvering av arbetslösheten i Malmö som i dag består av drygt 22 000 personer.

Att bryta utanförskapet och den segregationen det medför, är Malmös främsta utmaning efter de senaste årens höga flyktingmottagande. 

Därför presenterar vi arbetsmarknadsåtgärder i fyra steg:

Krav på att göra sig anställningsbar
Individuella integrationsåtgärder
Jobbinsatser från dag ett
Lärlingsanställningar och praktik

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.