Malmö behöver en nystart

Malmö är på många sätt en fantastisk stad, men alla får inte ta del av det bästa med Malmö. Vår stad har ett blomstrande näringsliv, resten av världen runt hörnet och god tillgång till utbildning. Vi borde ha lägst arbetslöshet i Sverige, men istället tvingas tusentals Malmöbor leva ett liv i utanförskap som går i arv mellan generationer. 

I Moderaternas Malmö tar vi vara på varje individs kraft att bidra till samhället och ingen lämnas efter. Ansträngning och hårt arbete lönar sig alltid. Det är viktigare vart du är på väg än var du kommer ifrån. I Moderaternas Malmö begränsas ingen av bidragsberoende och de låga förväntningarnas rasism. Vi tror på Malmö och allt som vår stad skulle kunna vara med kraftfulla reformer, andra prioriteringar och en ny politisk ledning. 

Vi går till val med jobb, skola och trygghet som våra främsta prioriteringar. Det gör vi för att dessa frågor är avgörande för Malmös framtid. Ska vi bygga en framgångsrik stad för alla måste fler Malmöbor få ett jobb att gå till. Livschanser måste jämnas ut så att alla Malmös barn, oavsett bakgrund, ska kunna få en bra start i livet. Inga barn i Malmö ska behöva växa upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet, vara en del av samhället och stå på egna ben. Din bostadsadress ska inte längre vara avgörande för vilka möjligheter du har i livet. Lyckas vi med det kan vi bygga en trygg stad som vilar på sammanhållning, hoppfullhet och framtidstro.

Framför dig har du Malmömoderaternas valmanifest. Det innehåller 145 reformförslag som möter Malmös utmaningar för att vår stad ska nå sin fulla potential. Vi vill bygga framtidens Malmö där alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till, där skolan fokuserar på kunskap och där trygghet råder i såväl det offentliga rummet som hemma. Framtidens Malmö är en rolig och levande stad med ett kulturliv som når ut brett, ett pulserande nattliv och ett tillgängligt fritidsliv oavsett ålder. Framtidens Malmö är tillgängligt och växer på ett sätt som förbättrar Malmöbornas vardag snarare än på Malmöbornas bekostnad. Framtidens Malmö är inte bara hållbart, utan ligger i framkant för grön omställning och digitalisering. 

Om du vill ge Malmö en nystart, rösta på Moderaterna. 

Helena Nanne – Kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Nyfiken på vår politik för ett bättre Malmö? Läs gärna vårt valmanifest nedan!

valmanifestet-malmomoderaterna-2022

Tappade uppkopplingen