För ett Malmö som håller ihop

Kommunfullmäktige ska besluta om budget för 2024 i en svår tid. Utmaningarna med det
ekonomiska läget försvåras ytterligare av att Malmö har den högsta arbetslösheten i Sverige
och att stadens kostnader har ökat kraftigt de senaste åren. Den splittring som är en
konsekvens av ett djupt utanförskap blir djupare när kriminalitet och konflikter i staden och
andra delar av världen tar allt större plats. Det är min övertygelse att Malmö är en fantastisk
stad som inte bara förtjänar en annan utveckling – det är också fullt möjligt att ge alla
Malmöbor chansen att vara med och bidra med sin fulla potential. När arbetslösheten
bekämpas med åtgärder som faktiskt fungerar och när skolan prioriteras så att alla barn som
växer upp i vår stad får stöd och ständigt uppmuntras att utvecklas kommer det också bidra
till att öka såväl sammanhållningen som tryggheten.

Kriminaliteten i Malmö och resten av landet är systemhotande. Vi ser hur gränser passeras
om och om igen, när såväl anhöriga och andra som saknar koppling till kriminalitet drabbas
hårt. Regeringens arbete för att göra Sverige tryggt är omfattande och välbehövligt.
Satsningar på fler poliser, utbyggnad av hela rättsväsendet och skärpta straff är helt
avgörande, inte minst för Malmö. Staden måste också bidra till tryggheten och kan göra
mycket mer för att Malmöborna ska kunna och vilja röra sig i staden utan att oroa sig för att
bli utsatt för brott.

Det socialt förebyggande arbetet är precis lika viktigt. Nolltolerans måste råda – inte ett enda
barn i Malmö ska rekryteras till kriminalitet. Hopplöshet och tron på att man inte har några
bättre alternativ måste bytas ut mot framtidshopp och en känsla av att man kan bli precis
vad man vill när man växer upp i Malmö. Moderaterna föreslår därför i denna budget en rad
nya åtgärder för att bryta rekryteringen till kriminalitet med tidiga insatser som fungerar på
riktigt. Det kommer att ta tid och det kommer att vara svårt, men det går att vända
utvecklingen.

Krig och konflikter i omvärlden påverkar Malmö, men det är vårt ansvar att göra allt som står
i vår makt för att motsättningar mellan människor inte ska råda här. Det gäller inte minst i
Malmös förskolor och skolor. Det är viktigare än någonsin att Malmö håller ihop.

Helena Nanne
Oppositionsråd (M)

Tappade uppkopplingen