Om Malmömoderaterna

Malmömoderaterna leds av Torbjörn Tegnhammar som är Moderat Oppositionsråd i Malmö sedan 2014.

Malmömoderaterna består av en krets som leds av kretsordförande Peter Ollén samt åtta föreningar med spridning över hela Malmö. För kontaktinformation till respektive förening se rubriken “våra föreningar”.

Tappade uppkopplingen