Fler jobb till malmöborna

Fler jobb till Malmöborna

Malmö har ett starkt näringsliv som växer och vill anställa, men en av deras största utmaningar är att hitta personal med rätt utbildning som kan utföra jobben. Idag misslyckas ett av fem rekryteringsförsök och de praktiska yrkena är allra svårast att rekrytera till. Malmö måste därför göra en storsatsning på såväl yrkesprogrammen på gymnasiet som på yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. 

Yrkesprogrammen är ofta en säker väg till jobb och egen försörjning, men det återspeglas inte i programmens attraktivitet. Studie- och yrkesvägledningen måste stärkas så att elever och föräldrar tidigt kan få bra information om utbildningar som leder till jobb. Dessutom ska utbildningarna planeras och anordnas i nära dialog med näringslivet för att maximera chanserna för alla Malmöbor att få ett arbete. I Malmö ska alla vägar leda till jobb.

Moderaterna i Malmö vill att:

  • Alla arbetsmarknadsinsatser ska utformas på ett sådant sätt som forskning och beprövad erfarenhet visar leder till riktiga jobb.
  • Malmö ska storsatsa på vuxenutbildning och anpassa utbudet efter arbetsmarknadens behov.
  • Fler Malmöbor ska gå SFI med särskild yrkesinriktning med fokus på bristyrken.
  • Studerande inom vuxenutbildning ska själva få välja utförare, i kommunal eller fristående regi, där utförare får betalt baserat på resultat.
  • Det ska startas en inkubator för tillverkningsindustri i Malmö, där personer med kunskap och goda idéer ska kunna få hjälp att förverkliga dem och skapa jobb.
  • Malmö ska ha en sommarjobbsmässa där ungdomar får träffa företag som vill anställa.
  • De kommunala sommarjobben ska reformeras för att i större utsträckning ge erfarenheter som förbättrar chanserna att få ett jobb i framtiden.
  • Studie- och yrkesvägledningen ska bidra till att fler väljer yrkesprogrammen på gymnasiet genom att vägledarna fortbildas och näringslivet ges möjlighet att informera och inspirera högstadieeleverna om möjligheterna i deras bransch.
  • Utbudet av gymnasieprogram ska planeras utifrån arbetsmarknadens behov, till exempel genom att starta bygg- och anläggningsprogrammet i kommunal regi.
  • Unga Malmöbor ska få tidig kontakt med arbetsmarknaden genom att alla elever i grundskolan får möjlighet till prao.
Tappade uppkopplingen