Arbetslinjen

 

Det är dags att införa arbetslinjen i Malmö

Malmö borde ha lägst arbetslöshet i Sverige. Här finns alla möjligheter till framgång med ett starkt näringsliv, god tillgång till högre utbildning och kontinenten ett stenkast bort. Hälften av alla skånska jobb skapas i Malmö, men utvecklingen kommer inte alla Malmöbor till del. Generation efter generation fastnar idag i utanförskap och passivitet. Det är dags för en ny jobbpolitik där fler jobb växer fram för alla de Malmöbor som idag inte får chansen att ta sig in på arbetsmarknaden.

Ekonomisk frihet är en viktig jämställdhetsfråga. Därför måste Malmö stad säkerställa att kvinnor i samma utsträckning som män får arbetsmarknadsinsatser som leder till jobb. Ingen kvinna i Malmö ska hindras att styra över sitt eget liv på grund av sin ekonomi. Att gå till jobbet är den bästa vägen till egenmakt. Det är dags att Malmö uppnår sin fulla potential. Det är dags att införa arbetslinjen i Malmö!

Moderaterna i Malmö vill att:

  • Alla som lever på bidrag ska delta i aktiviteter på heltid, eller motsvarande sin arbetsförmåga, för att maximera möjligheten att få ett jobb. Aktiviteterna ska vara individuellt utformade och en förutsättning för utbetalt bidrag.
  • Malmös bidragssystem ska reformeras så att det alltid lönar sig att arbeta genom att aldrig betala ut mer bidrag än lagen kräver.
  • Etableringslån ska införas, där ekonomiskt bistånd i glappet mellan olika statliga ersättningar för nyanlända senare återkrävs.
  • Tiden mellan att en arbetslös söker ekonomiskt bistånd och att personen påbörjar en arbetsmarknadsinsats ska förkortas, i ett första skede från dagens 14 till 7 dagar.
  • Arbetsmarknadsinsatser ska utformas tillsammans med näringslivet för att matcha arbetslösa till de behov som finns på arbetsmarknaden.
  • Konceptet förlängd anställningsintervju ska införas, där arbetsgivare kan ta emot personer som lever på bidrag på praktik för att möjliggöra en anställning.
  • Föräldralediga ska erbjudas särskilt utformad SFI.
  • Malmö ska satsa mer på budget- och skuldrådgivning för att fler ska få hjälp att bli skuldfria.
  • Skatten ska sänkas för Malmöborna. Det ska alltid löna sig bättre att jobba.
Tappade uppkopplingen