En trygg stad för alla malmöbor

Att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet är en av samhällets mest centrala uppgifter. Mycket av ansvaret ligger i grunden hos staten, men Malmö stad måste på alla sätt som är möjliga för en kommun bidra till att skapa en trygg stad. Den långsiktiga vägen till ett tryggt Malmö är en politik för full sysselsättning där utanförskapet trycks tillbaka i alla Malmös delar och kraftfulla satsningar på skolan så att barn oavsett bostadsadress ges alla chanser till en bra start i livet.

Ett Malmö med trygga gator och torg byggs genom att göra staden levande. Satsningar på levande stadsdelar med stark handel, ett pulserande nattliv och ett brett kulturutbud ska kombineras med medveten fysisk planering av staden som motverkar otrygga miljöer. Malmö stads arbete för att motverka bidragsbrott ska kraftigt förstärkas och stödet till dem som vill lämna kriminalitet och extremism ska förbättras genom att i större utsträckning dra nytta av framgångsrika avhopparprogram i civilsamhällets regi.

Bidragsfusk är en central del av skuggsamhället i Malmö och kostar skattebetalarna stora pengar som borde ha gått till att ge Malmöborna bättre välfärd. Därför ska fusket motverkas med kraftfulla åtgärder och bidrag ska inte betalas ut till personer som inte har rätt att vistas i landet.

Moderaterna i Malmö vill att:

  • De kommunala ordningsvakterna ska bli betydligt fler och arbeta i flera delar av Malmö.
  • Fler trygghetskameror ska sättas upp i nära samarbete med Polisen. 
  • Nödtelefoner med kameror ska sättas ut på strategiska platser där personer som drabbats av brott snabbt kan kalla på hjälp.
  • Trygga stråk, med till exempel kameror, ordningsvakter och förstärkt belysning, ska etableras i delar av Malmö där många människor rör sig på kvällar och nätter.
  • Den kommunala avhopparverksamheten för gängkriminella och extremister ska kompletteras med fler insatser som drivs av civilsamhället.
  • Staden ska alltid planeras med ett starkt trygghetsperspektiv, exempelvis genom att undvika byggande av gränder. 
  • Staden ska agera snabbt mot nedskräpning, klotter och skadegörelse för att motverka otrygga miljöer.
  • Bidrag ska aldrig betalas ut till personer som inte har rätt att vistas i Sverige.
  • Det ska tas krafttag mot allt bidragsfusk i Malmö genom skärpta kontroller och samverkan med andra myndigheter. 
  • Socialtjänsten ska arbeta med hembesök i mycket större utsträckning än idag i syfte att upptäcka och stoppa bidragsfusk. 
Tappade uppkopplingen