Miljö

 

Miljöarbetet i Malmö skall och måste genomsyra hela Malmö stad. Miljöförvaltningen ska i kraft av sin kompetens öka samverkan inom miljöområdet, med både kommunens bolag, styrelser och nämnder men inte minst med företagen i kommunen. Först när hela kommunen samverkar kan man nå de utsatta målen om en minskad miljöpåverkan och en hållbar stad.

Malmömoderaterna vill införa:

En attraktiv stad uppnås genom en god och trygg boende- och stadsmiljö

Miljöarbetet i staden skall präglas av att prioritera arbetet med hälsoskydd för Malmös invånare. Möjliga källor som luft-, vatten- och bullerföroreningar skall kartläggas, analyseras och förebyggas.

Verka för en giftfri vardag

Ingen människa ska bli utsatt för gifter i sin vardag. Oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial ska man kunna känna sig trygg. Därför vill vi snabba på arbetet med att fasa ut alla giftiga kemikalier, hormonstörande ämnen och mikroplaster från alla kommunala verksamheter.

Projekt kring malmöbornas hälsa och ökad hållbarhet skall prioriteras

Miljöförvaltningen söker aktivt efter att medverka i olika typer av projekt. De projekt som söks och genomförs behöver ses över för att i större utsträckning vara till nytta för malmöborna. Projekt utifrån malmöbornas hälsa ska prioriteras tillsammans med projekt för ökad hållbarhet i staden.

Bygg solpaneler på kommunens egna byggnader

Staden äger och förvaltar i dag en stor del av stadens fastigheter. Moderaterna vill se att staden tar en aktiv plan för att bygga solpaneler på taken av kommunens ägda fastigheter. Allt i arbetet med att värna malmöbornas skattepengar genom kostnadseffektiva solpaneler samtidigt som Malmö blir en grönare stad.

Fler laddstolpar

Malmö Stad ska inom ramen för sitt parkeringsbolag tillhandahålla fler parkeringsplatser som förses med laddstolpar för el-bilar. För dessa platser skall en något högre p-avgift tas ut för att kompensera för den högre servicenivån, samtidigt som det motverkar att parkeringsplatsen används av icke-elbilar.

Ett renare Malmö

Malmö ska vara en ren stad. Moderaterna vill arbeta för minskad nedskräpning, genom att ta krafttag mot de som skräpar ner. Fler soptunnor måste på plats över hela staden. Ordningsstadgan måste efterlevas och insatser vidtas för att så ska ske. Malmö stads kanaler är idag en stor soptipp. Kanalerna måste rensas upp.

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.