En aktiv, jämställd och tillgänglig fritid

Föreningslivet är en central del i att skapa en attraktiv stad. Flickor och pojkar ska ha en rättvis tillgång till fritidsaktiviteter genom att bidrag och tillgång till planer och lokaler fördelas jämställt. 

Malmö har en stark ställning som dansstad. Skånes Dansteater har upphöjts till nationalscen vilket borde tillvaratas bättre genom att Malmö stad arbetar för att en danshögskola etableras i Malmö. Tillgången till is- och simanläggningar måste stärkas för såväl föreningsliv som för Malmös skolor. 

Moderaterna i Malmö vill att:

  • Fördelningen av bidrag, lokaler och andra resurser till idrott och föreningsliv ska ge flickor och pojkar lika möjligheter att delta på rimliga villkor.
  • Föreningslivet ska få möjlighet att använda skolornas gymnastiksalar utanför skoltid för att motverka den lokalbrist som råder för exempelvis dansgrupper.
  • Bygget av en ny simanläggning på Stadionområdet ska ske snarast möjligt.
  • En ny badanläggning som kombineras med hotell, konferens, café och restauranger samt spaupplevelse ska uppföras tillsammans med en extern aktör.
  • Staden ska möjliggöra för en extern aktör att bygga en ny isanläggning i Malmö.
  • En danshögskola ska etableras i Malmö, med koppling till Skånes Dansteater.
Tappade uppkopplingen