Alla ska känna sig trygga

Malmö ska vara en stad där alla vågar gå hem på kvällen efter bion, ge sig ut och jogga på natten i Pildammsparken och ta sista nattbussen hem efter tjejkvällen på Lilla Torg. Vår stad ska vara en stad där du aldrig oroar dig över din trygghet. I dag utvecklas situationen åt fel håll. Skjutningar, explosioner och otrygghet splittrar vår stad och människorna i den. Den Socialdemokratiska ledningens passivitet har gjort att gängen kunnat växa. Med misslyckade skolresultat och allt fler i utanförskap växer rekryteringsbasen. Situationen måste få ett slut.

Företagare på Lindängens centrum vittnar om hur deras försäljning halverats på bara ett år. Många boende i området vågar numera endast utföra sina ärenden när poliser är synliga på torget. Övrig tid gapar butiker och restauranger tomma.

Föräldrar berättar om sin oro för sina barn. Rädsla de känner varje gång barnen lämnar lägenheten. Kommer de hem i kväll eller vad det sista gången de ropade hej då?

Berättelsen om Malmö är inte bara berättelsen om Sveriges bästa fotbollslag, startup-bolagen och den store sonen från Rosengård. Det är också historien om de förtvivlade mammorna som inte vet om barnen kommer hem efter skolan.

Det är historien om företagaren på Lindängen som för ett år sedan investerade stort i sin verksamhet men som efter hot och trakasserier gav upp och lämnade Malmö. Historien om Malmö innehåller också hundratals människor som har drabbats av inbrott i hemmet eller av bilbränder. För många malmöbor är sprängningar och skjutningar vardag, inte bara genom tidningsrubriker utan även utanför köksfönstret.

Det räcker nu. Alla ska känna sig trygga i Malmö. Även om Socialdemokraterna har gett upp så gör inte vi det. Därför föreslår vi ett kraftpaket för att göra Malmö tryggare:

  • Malmö behöver fler poliser med rätt kompetens. Påståenden om att Polisen inte ens försöker utreda brott får aldrig förekomma. Malmö är i desperat behov av att Moderaternas nationella förslag på minst 2000 fler poliser blir verklighet.
  • Kriminella gäng ska jagas ut ur bostadsområdena. Detta kräver en mycket mer aktiv samverkan mellan samhällets olika aktörer. Malmö stad bör tillsammans med t.ex. Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Polisen samarbeta aktivt för att motverka kriminalitet. Malmös stad måste ta ledarskapet över staden på allvar och samordna insatserna. Kommunens egna insatser mot t.ex. svarta restauranger, smuggelcigaretter och miljöbrott måste stärkas och spetsas till.
  • För att stärka långsiktigheten i trygghetsarbetet och öka tryggheten behöver Sverige återinföra möjligheten för lokala polisstyrkor. Prioriteringen för vad dessa poliser ska jobba med bör göras lokalt och de bör säkerställa att vardagsbrott bekämpas. När malmöborna ser att den brottslighet de utsätts för knappt utreds skapas en förtvivlan som hotar hela rättsstaten.
  • Etablera en polishögskola i Rosengård. Malmöpolisen behöver förstärkas med unga, hungriga poliser som förstår staden. Malmöbor som utbildar sig till poliser behöver i mycket högre grad också få Malmö som bas för sin poliskarriär.
  • Den asylsökande som begår ett brott bör omedelbart få sin asylansökan avslagen och därefter bör utvisning genomföras omgående. Sverige ska ta ett stort humanitärt ansvar för den som flyr från förtryck och otrygghet – däremot har Malmö och Sverige inte råd att ta emot den som inte är beredd att respektera vårt samhälls- och rättssystem.