Jobb – inte bidrag

Bryt bidragsberoendet.

Var tionde Malmöbo är fast i bidragsberoende. Var fjärde barn lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Bidragsberoendet och skolkrisen har gjort utanförskapet livslångt. Hopplösheten ur detta gör att allt fler lockas till gäng, svartarbete och brottslighet. Skjutningarna är ofta en konsekvens av utanförskapet och segregationen.

Utanförskapet river djupa sår, inte bara för den som drabbas, utan för hela familjer och för samhörigheten i vår stad. Enligt Socialstyrelsen växer vart fjärde barn i östra Malmö upp i en familj som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd. Staden är så segregerad att det finns områden i Malmö där färre än var femte vuxen har ett jobb att gå till.

Vi vet att Malmö består av tusentals människor som inte vill något annat än bidra, men som i dag är fast i bidragsberoende. Tillsammans med alla Malmöbor vill vi vända Malmös utveckling till en öppen stad att vara trygg i, och stolt över. Ett Malmö där alla får bidra, och färre behöver bidrag.

Efter 23 år av Socialdemokratisk bidragspolitik behöver Malmö en nystart.

  • Aktivitetskrav på alla som går på bidrag. Socialdemokraterna står för ett samhälle byggt på bidrag, Nya Moderaterna står för ett samhälle där alla bidrar. Därför vill vi att Alla som får bidrag också ska bidra. Därför behöver Malmö införa krav på att arbetslösa som får bidrag av kommunen aktivt, 8 timmar om dagen, ska söka jobb och delta i utbildningar som gör personen anställningsbar.
  • Utbilda arbetslösa till bristyrken. Enligt Arbetsförmedlingen har ungefär en tredjedel av Malmös arbetslösa högst förgymnasial utbildning. Samtidigt larmar Arbetsförmedlingen om att Skåneregionen har rekordmånga bristyrken. I kommunen läggs byggutbildningar ner och Svenska-för-invandrare utbildningarna har ibland inte ens några deltagare som dyker upp.  Därför behövs både lärlingsjobb och att kommunens egna arbetsmarknadsinsatser riktas om till att utbilda i bristyrken.
  • Mindre bidrag – mer välfärd. Malmö stad har högre kostnader för bidrag än alla jämförbara städer. Detta har tvingat Socialdemokraterna att i flera års tid skära ner på skolan och äldreomsorgen. Malmö stöd bör istället skärpa till systemen och sätta stopp för felaktiga utbetalningar. Trots att antalet människor som söker ekonomiskt bistånd sjunker fortsätter kostnaderna stiga. I dag finns ett golv för hur lite ekonomiskt bistånd som kan betalas ut men inget tak. Detta resulterar allt för ofta i att det blir olönsamt att gå från bidrag till lön. Kommunen behöver därför uppdatera sina generösa riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd och stryka allt som ej är motiverat av humanitära eller arbetsmarknadsskäl. Det innebär också att den som fått ett avvisningsbeslut men gömmer sig från polisen – den ska utvisas, inte få bidrag från kommunen. Istället bör pengarna gå till fler speciallärare i skolan och ökade resurser till äldreomsorgen. Från bidrag till barn och äldre, helt enkelt.
  • Öka arbetet med att erbjuda hembesök och inför tjänster dedikerade till uppföljning och kontroll av utbetalningar. Den som väljer att fuska med systemet ska aldrig tjäna på att bo i Malmö. Här ska den som gör rätt för sig och sliter hårt alltid känna att det lönar sig. Därför behövs en omfattande kontroll av utbetalningar av bidrag.

I Malmö behöver vi varandra, därför behöver fler bidra – inte gå på bidrag.