Släpp fram Malmö!

Läs våra senaste förslag för att släppa fram hela Malmö och göra Malmö till en bättre stad för alla!

ALLIANSEN I MALMÖ

Alliansen i Malmö bjuder in alla malmöbor till aktiviteter för att vara med och påverka politiken. Läs mer här!

Aktuellt
Släpp fram Malmö!

Vi tror på Malmö. Vi tror på att släppa fram hela Malmö och att civilsamhället, föreningarna, församlingarna och företagen kan lyfta Malmö till nya höjder.

Känner du någon som behöver släppas fram eller uppmärksammas för fina insatser för Malmö? Hör gärna av dig!

Kontakta oss

Telefon: 040-10 40 60
Epost: malmo@skanemoderaterna.se

Hjulhamnsgatan 3, 21134, Malmö

Nyhetsbrev

Youtube

Följ oss på twitter

Besök oss på Facebook

Torbjörn knackade idag dörr på Kroksbäck med Juan fritidsledare på Flamman. Peter Ollén från stadsdelsnämnd väster var med vid samtalen. Dagen avslutades med en stunds grillning i området. Vice ordförande i stadsdelsnämden Göran Wiberg slöt upp för fina samtal med alla de som samlats. En bra dag på Kroksbäck. ...

View on Facebook