Riksdag

 • Olof Lavesson

  Riksdagsledamot/ Ordförande kulturutskottet

  E – mail: olof.lavesson@riksdagen.se

  Mob: 0702-36 81 00

 • Tobias Billström

  Vice talman/riksdagsledamot

  E – mail: tobias.billström@riksdagen.se

  Mob: 0725-38 29 34

Tappade uppkopplingen