Region

 • Carl Johan Sonesson

  Regionråd

  E – mail: carljohan.sonesson@moderaterna.se

  Mob: 0705-08 32 33

 • Jonas Duveborn

  Kanslichef

  E – mail: jonas.duveborn@skane.se

  Mob: 070-394 12 79

Tappade uppkopplingen