Stadsdel Stadion

Miniatyrbild vision stadion

Moderaternas vision är en ny grön stadsdel mitt i centrala Malmö med sportaktiviteter, liv och rörelse årets alla dagar, årets alla timmar. Totalt beräknas cirka 2500 bostäder.

Trots ett ökat bostadsbyggande i Malmö det senaste året räknar den styrande minoriteten med att man behöver fram till 2027 för att gå i takt med befolkningsökningen. Moderaterna är överens om att 2027 inte är acceptabelt och att mer måste göras.

I vår vision för Malmö spelar stadsdel Stadion en stor och viktig roll. Satsningar på bostäder och fritidsaktiviteter kommer att ge Stadionområdet förutsättningar till fler kommersiella satsningar i form av restauranger och hotell men också andra företag, intresserade av att placera sig i en ny pulserande och expansiv stadsdel. Satsningar som kommer att generera fler i arbete.

Vi ser gärna ett samspel mellan den yngre och den äldre generationen i området. Vi vill införa ett profilerat seniorboende med inriktning mot hälsa-liv och rörelse. Vi ser gärna att boendet ligger i anslutning till aktivitetsdelen på området och att boendet drivs i nära samarbete med Malmös Idrottsgrundskola.

Stadionområdet och närliggande områden är idag en otrygg plats att vistas på. Moderaternas satsningar på området kommer att bidra till liv och rörelse årets alla dagar. Inte bara kommer det att ge positiva effekter på närliggande områden. Det kommer också att öka tryggheten på Stadionområdet.

Malmös första Metrostation kan se dagens ljus vid stadsdel Stadion om MalmöAlliansen får bestämma. Vi är överens om att den dagen Metron mellan Malmö och Köpenhamn blir verklighet ser vi Stadionområdet som en första vidaresträckning av Metron i Malmö.

Moderaterna tar med Stadsdel Stadion ett helhetsgrepp för området. I det är det självklart för oss att ha hållbarhetsperspektivet i fokus. Samtliga bostadsfastigheter i området skall förses med gröna tak för förbättrad hantering av dagvattnet. Samtliga idrottsanläggningar där så är möjligt skall också förses med solceller för att skapa hållbara anläggningar.

— Moderaterna visar idag att vi är ett nytt lag för Malmö med visioner för hela staden men samtidigt med kraft att genomföra dem. Stadsdel Stadion handlar inte bara om bostäder och ökat utbud av sportaktiviteter. Främst handlar det om att se möjligheter i ett område. Möjligheter till expansion som leder till att människor vill satsa. Ur den framtidstron skapas fler arbeten. Med fler arbeten kommer liv och rörelse och en ökad trygghet som följd, säger Torbjörn Tegnhammar, Moderaterna.

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.