Stadsbyggnad Hästhagen / Aq-va-kul

Hästhagen och Aq-va-kul – 1400 bostäder mitt i centrala Malmö  

I dag presenterade MalmöAlliansen sin vision för Hästhagen och Aq-va-kul. Urbana bostadsområden med liv och rörelse möter gröna promenadstråk och tid för rekreation. Totalt beräknas cirka 1400 bostäder.

Efter 24 år av Socialdemokratiskt styre behövs ett nytt lag för Malmö. Ett lag med visioner och kraft att genomföra dem. MalmöAlliansen har under de senaste åtta månaderna presenterat fem löften till malmöborna i frågor som trygghet, skola, hållbarhet, äldreomsorg och jobb. En gemensam budget för 2019 lades i juni tillsammans med ett handlingsprogram för 2019 till 2022.

Trots ett ökat bostadsbyggande i Malmö det senaste året räknar den styrande minoriteten med att man behöver fram till 2027 för att gå i takt med befolkningsökningen. MalmöAlliansen är överens om att 2027 inte är acceptabelt och att mer måste göras.

Den 15 februari i år presenterade MalmöAlliansen sin vision för Stadionområdet. En ny grön stadsdel mitt i centrala Malmö med sportaktiviteter, liv och rörelse årets alla dagar, årets alla timmar. Totalt beräknas cirka 2500 bostäder.

I dag tar MalmöAlliansen nästa steg i sin vision för framtidens Malmö genom att i samarbete med en av Danmarks främsta arkitektbyråer Juul Frost Arkitekter presentera visionen för två av Malmös mest centrala men också mest outnyttjade områden, Hästhagen och Aq-va-kul. MalmöAlliansen skapar här förutsättningar för 1400 nya bostäder.

Genom att anlägga en ny friidrottsanläggning samt en ny badanläggning på stadionområdet skapas möjligheter för två nya offentliga stadsrum på Hästhagen och Aq-va-kul som kommer att bidra till områdets och Malmös utveckling som helhet.

Med utgångspunkt i ett helhetstänk har MalmöAlliansen tillsammans med Juul Frost Arkitekter lagt stort fokus på två urbana och gröna bostadsområden med öppna kvarter för mötesplatser människor emellan.  Allt för en integrering av bostäder, näringsliv, kultur men också med äldreboenden och förskolor.

MalmöAlliansen tar med Hästhagen och Aq-va-kul och skapandet av stadsdel Stadion ett helhetsgrepp för framtidens Malmö. Tillsammans med stadsdel Stadion har MalmöAlliansen i dag presenterat möjligheter till förtätning i Malmös centrala delar med 3 900 bostäder.

KV HÄSTHAGEN – EN MODERN STADSTRÄDGÅRD

På Hästhagen skapar vi en modern urban stadsträdgård. En stadsträdgård med plats för rekreation men också för stadsliv med Slottsparken som grannar och bara 15 minuters gång från Triangeln eller Gustav Adolfs Torg.

Här skapas en oas med caféer och restauranger mitt i staden, med en trygg och avslappnande atmosfär och en ny samlingspunkt för Malmös invånare. Trädgården i kvarteret blir offentlig med mindre privata gårdszoner.

Med den nya gröna promenaden längs Carl Gustafs väg och stråket längs punkthusen får området nya spännande stadsrumstyper, där butikerna i bottenvåningen mot gatan attraherar förbipasserande och skapar liv i gaturummet.

KVARTERET AQ-VA-KUL – ETT URBANT STADSTORG

På Aq-va-kul skapar vi ett modernt urbant bostadsområde med ett nytt stadstorg. Här skapas ett rekreativt stråk, som rymmer plats för vardagslivets ärenden och livets njutningar. Ett levande nav och en naturlig väg till Slottsparken och Malmö stadsbibliotek, centralt i Malmö, 10 minuters gång från Triangeln eller Gustav Adolfs Torg.

På området rivs det befintliga badhuset från 1956. Vattnet behålls dock i skapandet av det nya bostadsområdet som en påminnelse om historien. Stadstorgets aktiviteter kommer att kretsa kring vatten och ska vara en föränderlig plats, som på sommaren fungerar som plaskdamm i sommarvärmen och på vintertid kan användas som en skridskobana. En attraktion till glädje för de boende och invånarna.

För att ge plats till ett nytt offentligt rum flyttas det privata gårdsrummet upp på taket, där de gröna taket kommer att fungera som bostadskomplexets gårdsrum.

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.