Säkra Malmös framtid

Efter att ha genomlevt den värsta krisen i modern tid är det nu hög tid att Malmö får en nystart. Malmö är en fantastisk stad med förutsättningar som få städer kan mäta sig med. Trots detta råder det massarbetslöshet. Det är dags att ändra på det. Med en ny politik ska Malmö bli den framgångssaga som staden borde vara. Nu börjar arbetslinjens era i Malmö.

Moderaterna lägger ett ansvarsfullt budgetförslag där stora satsningar görs på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, för att de som förlorat jobbet under krisen snabbt ska kunna återvända till arbetsmarknaden, men också för att människor som under lång tid fastnat i utanförskap på grund av en fullkomligt misslyckad socialdemokratisk politik äntligen ska kunna få en chans att få stå på egna ben och försörja sig själva. Malmö var en gång en stad präglad av arbetets ära. Med rätt politik finns alla förutsättningar för att Malmö åter ska bli arbetets stad. Fabriksvisslornas och de rykande skorstenarnas tid är förbi i Malmö, men framtidens stad ska växa fram med grön industri, tech-startups och genom att Malmö går före med en hållbar omställning driven av teknikutveckling. Moderaterna tar ansvar för Malmö stads ekonomi och presenterar en budget med ett starkt resultat som innebär att skyddsvallar byggs upp så att Malmö står rustat för att möta nästa kris.

Moderaterna fortsätter att prioritera satsningar på skolan, med fokus på förstärkta resurser till undervisning, inte minst i matematik och svenska. Samtidigt genomförs stora satsningar på utbyggd läxhjälp och elevhäsloverksamhet för att säkerställa att skolan ska kunna fullgöra sitt viktiga kompensatoriska uppdrag. Skolan kommer vara nyckeln för att nästa generation som kliver ut i vuxenlivet ska ha fått goda förutsättningar att stå på egna ben.

Malmös trygghet ska stärkas. Detta sker både genom omfattande satsningar på en stark arbetslinje som motverkar utanförskap, splittring och social oro samt genom satsningar på fler ordningsvakter som skapar trygghet på gator och torg i hela Malmö, införande av trygga stråk, fler trygghetskameror och förbättrad belysning på otrygga platser och inte minst genom stärkta insatser mot den organiserade brottsligheten i Malmö.

Malmö är en fantastisk stad som har alla förutsättningar att bli en framgångssaga. För att detta ska bli verklighet behöver dock Malmö en nystart. Malmö behöver fungerande åtgärder för att snabbt föra staden ur den djupa kris som det senaste året drabbat hela världen. Malmö behöver en arbetslinje för att bryta den massarbetslöshet som är resultatet av 27 år med socialdemokratiska misslyckanden. Malmö behöver en ny politik och ett nytt ledarskap. Moderaterna står redo att axla ansvaret.

Här presenterar vi Moderaternas budgetförslag för 2022.

Håkan Fäldt

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.