Säkra Malmös framtid – en budget för arbete, trygghet och välfärd

Coronapandemin har försatt Malmö, Sverige och världen i en kris som vi får gå tillbaka till 30-talskrisen eller till spanska sjukan för att finna motstycken. Människor har fått ta avsked av personer de älskar för tidigt, livsverk har gått under och tusentals Malmöbor har mist sina jobb.

Samtidigt har krisen också visat mycket av Malmös styrka. Personalen i äldreomsorgen har gjort heroiska insatser för att hålla våra äldre trygga och samtidigt fortsätta att ge en god och värdig omvårdnad, Malmöborna gjorde det närmast till en folkrörelse att köpa hem mat från stadens restauranger för att försöka bidra till att de klarar sig genom krisen och politiken kunde vid flera tillfällen samla sig och sjösätta kommunala stödpaket, fulla med bra moderat politik, för att lindra krisens skadeverkningar på näringsliv och arbetstillfällen i Malmö. Den särskilda Malmöandan av att stå starka tillsammans är som allra bäst under kriser, den kommer vara det allra bästa vapnet för att ta Malmö genom krisen.

Moderaterna lägger ett ansvarsfullt budgetförslag där stora satsningar görs på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, för att de som förlorat jobbet under krisen snabbt ska kunna återvända till arbetsmarknaden, men också för att människor som under lång tid fastnat i utanförskap på grund av en fullkomligt misslyckad socialdemokratisk politik äntligen ska kunna få en chans att få stå på egna ben och försörja sig själva. Malmö var en gång en stad präglad av arbetets ära, med rätt politik finns alla förutsättningar för att Malmö ska bli arbetets stad igen. Fabriksvisslornas och de rykande skorstenarnas tid är förbi i Malmö, men framtidens stad ska växa fram med grön industri, tech-startups och genom att Malmö ska gå före med en hållbar omställning driven av teknikutveckling. Samtidigt lägger Moderaterna en budget där vi tar ansvar för ekonomin och säkerställer att Malmö har torrt krut kvar i arsenalen för att staden ska ha kapacitet till ytterligare räddningspaket för jobb och företag om krisen skulle fördjupas under 2021.

Moderaterna fortsätter att prioritera satsningar på skolan, med fokus på förstärkta resurser till undervisning, inte minst i matematik och svenska. Skolan kommer vara nyckeln för att nästa generation som ska kliva ut i vuxenlivet ska få goda förutsättningar att stå på egna ben.

Malmös trygghet ska stärkas. Detta sker både genom omfattande satsningar på en stark arbetslinje som motverkar utanförskap, splittring och social oro och genom satsningar på fler ordningsvakter som skapar trygghet på gator och torg i hela Malmö, införande av trygga stråk, fler trygghetskameror och förbättrad belysning på otrygga platser och genom stärkta insatser mot den organiserade brottsligheten i Malmö.

Malmö är en fantastisk stad som har alla förutsättningar att bli en framgångssaga. För att detta ska bli verklighet behöver dock Malmö en nystart. Malmö behöver fungerande åtgärder för att snabbt föra staden ur den djupa krisen som det senaste året drabbat hela världen. Malmö behöver en arbetslinje för att bryta den massarbetslöshet som orsakats av 26 år av socialdemokratiska misslyckandet. Malmö behöver en ny politik och ett nytt ledarskap. Moderaterna står redo att axla ansvaret.

Här presenterar vi Moderaternas budgetförslag för 2021.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.