Malmö stads ekonomiska utmaningar

Malmös ekonomi ska präglas av effektivitet och ansvarstagande. Varje skattekrona ska tas tillvara. Malmöborna förtjänar en välfärd av hög kvalitet och därför kan slöseri med skattemedel aldrig accepteras. Trots att Sverige är inne i en tillfällig högkonjunktur, stärkt av höga offentliga utgifter och nollräntepolitik, nås inte tillväxten Malmö i den mån som borde ske. Trots stigande skatteunderlag och växande ekonomi väntas kostnaderna öka med i genomsnitt 1,2 procent per år för planperioden 2019 till 2023. Omkring var fjärde krona i offentliga utgifter i Malmö finansieras från en annan kommun. Till detta varnar det oberoende konsultbolaget PWC för en oroväckande kostnadsutveckling inom Malmö och pekar på att om inte omfattande effektiviseringar genomförs så tvingas kommunen till skattehöjningar på över 6 kronor till år 2030.

Köpenhamnsmodellen

Malmömoderaterna vill införa Köpenhamnsmodellen som innebär att det inför varje budgetprocess ges ett direktiv till samtliga förvaltningar om att inkomma med förslag på två procent effektiviseringsmöjligheter inom respektive förvaltning. Utifrån det underlaget är det sedan politikens roll att fatta beslut om förslag till effektivisering utifrån ett helhetsperspektiv.

Ett högre sparande för framtiden

För att säkra jobb och välfärd vid nästa konjunkturnedgång vill Malmömoderaterna se ett högre sparande än Socialdemokraterna för 2021 på 1,5 % följt av 2 % sparande år 2020.

Det ska löna sig att arbeta i Malmö

Den främsta orsaken till Malmös utbredda utanförskap är att det saknas tillräckliga drivkrafter för att arbeta. Det lönar sig mer att ligga kvar i sängen än att gå till jobbet. Främst är förklaringen att Malmö betalar ut generösa bidrag utan krav på motprestation. En stad som bygger på arbete måste därför också belöna arbetets värde.

Därför bör Malmö kommun sträva efter att sänka skatten för att öka drivkrafterna att arbeta och för att visa moraliskt att den som jobbar, den förtjänar samhällets stöd och tack – inte högre skatter för att betala den som hellre stannar hemma.

Malmömoderaterna vill se en skattesänkning motsvarande 20 öre för 2021, från dagens 21,24 till 21,04 procents kommunskattesats. Det är inget jättesteg och det är inget systemskifte – men det är en liten men viktig signal till alla som arbetar i Malmö – att ert arbete, det ska löna sig.

Inrätta en nämnd för att hantera bidragsgivning

Många föreningar vittnar i dag om att det är svårt och tidskrävande att veta vilka bidrag man kan söka och varifrån man ska söka bidragen. Att som i dag kunna söka verksamhetsbidrag från kulturstödet, fritidsnämnd, kulturnämnd och kommunstyrelsen medför att vissa föreningar får stöd från flera håll medan andra kan nekas. Användningen och fördelningen av stadens resurser måste ske under kontrollerande former. Effekten av satsningar måste följas upp.

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.