Lärlingsanställningar och praktik

Arbetsförmedlingen pekar på att upp emot var tredje arbetslös i Malmö har som högst en grundskoleutbildning. Därför vill vi satsa på en vuxenutbildning och SFI som möter arbetsmarknadens behov – där den som är i utanförskap i första hand erbjuds yrkesutbildningar till bristyrken som vi vet leder till arbete.

Malmömoderaterna vill införa:

Praktikplatser och yrkesutbildningar som leder till jobb

Allt för många av dagens åtgärder och praktikplatser har ytterst svag koppling till bristyrken och leder istället ofta till passivisering. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna bör ses över mot att fokusera på att utbilda inom bristyrken så som t.ex. svetsare och omsorgspersonal.

Att JobbMalmö ersätts med fria initiativ

Jämförelser visar att fria initiativ ofta lyckas bättre med sina uppdrag än kommunen. Detta blir extra tydligt i arbete kring att få malmöbor i arbete. Det finns exempel i vår stad där fria initiativ lyckas få ungdomar långt ifrån arbetsmarknaden till egen försörjning tio gånger så effektivt som kommunens eget JobbMalmö. I andra kommuner finns goda exempel på organisationer som jobbar framgångsrikt med att få funktionsnedsatta i arbete. På arbetsmarknadsområdet måste därför, som komplement till en mer aktiv näringspolitik, det engagemang som finns hos fria initiativ utvecklas och släppas fram. Moderaterna vill därför lägga ner JobbMalmös insatser och ersätta dem med insatser via de fria alternativen.

 
Krav på att göra sig anställningsbar
Individuella integrationsåtgärder
Jobbinsatser från dag ett
 

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.