Krav på att göra sig anställningsbar

Enligt Arbetsförmedlingen har ungefär en tredjedel av Malmös drygt 22 000 arbetslösa högst förgymnasial utbildning. En studie genomförd av OECD på svensk integration visar att allt för stor del av arbetslösheten bland nyanlända kan förklaras av bristande språkkunskaper.

Samtidigt ser vi hur Malmös arbetsmarknad består till största delen av yrken som kräver en gymnasieutbildning eller mer. Detta samtidigt som de i utanförskap snarare har det gemensamt att de, födda eller inte i Sverige, saknar fullständig grundskoleutbildning. Därför behövs åtgärder som ökar anställningsbarheten för dem i utanförskap.

Malmömoderaterna vill införa:

Aktivitetskrav för anställningsbarhet

För att bryta utvecklingen behöver Malmö reformera hela sitt bidragsarbete och lära av kommuner såsom Trelleborg och Helsingborg. Kommuner som lyckats bryta människors bidragsberoende genom tydliga aktivitetskrav och en aktiv uppföljning. Den som är arbetslös och som får bidrag skall göra vad den kan för att återgå till självförsörjning. Den som uppbär föräldraförsäkring och försörjningsstöd som nyanländ ska läsa SFI under tiden barnet är i skolan.

Närvarokrav

Inför närvarokrav som inte endast handlar om närvaroregistrering utan krav på närvaro under hela dagen för att söka arbete eller delta i utbildningar för att öka sin anställningsbarhet.

Att de framgångsrika fria aktörer ska ta över de kommunala arbetsmarknadsinsatserna

Kommunens egna arbetsmarknadsinsatser överträffas av resultaten hos andra utförare. Fler människor behöver ta del av dessa i stället för kommunens egna.

 
Individuella integrationsåtgärder
Jobbinsatser från dag ett
Lärlingsanställningar och praktik
 

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.