Jobbinsatser från dag ett

Malmö kommun är en av de kommuner som betalar ut högst och mest generösa summor i ekonomiskt bistånd i Sverige. Trots att antalet människor som söker ekonomiskt bistånd sjunker fortsätter kostnaderna stiga. Detta är ej motiverat. En jämförelse över den årliga kostnadsutvecklingen med Stockholm och Göteborg visar att Malmö konsekvent har en högre kostnadsutveckling årligen än de andra. Detta betyder att oberoende av nationell trend så stiger Malmös kostnader för bidrag omotiverat högt.

Om Malmö istället skulle betala ut samma genomsnittliga summa som Växjö skulle kostnaderna minska med över 400 miljoner. Växjö kommun är ett relevant exempel då det genomsnittliga bostadspriset för en lägenhet är snarlikt och Växjö har en något högre andel barn som mottar ekonomiskt bistånd. Därför finns omfattande såväl drivkraftsvinster som samhällsekonomiska att vinna genom att skärpa utbetalningarna av ekonomiskt bistånd.

Malmömoderaterna vill införa:

Ökade personella resurser till socialtjänsten

Ökade personella resurser till socialtjänsten i syfte att säkerställa att ekonomiskt bistånd ej betalas ut felaktigt. Revisionens granskning av socialtjänsten i Malmö har presenterat tydliga förklaringar till varför Malmö har störst bidragsberoende i landet. I 19 av 45 granskade fall framkommer brister. Närmare varannan person som får bidrag av Malmö gör det alltså på något vis felaktigt. Därför behöver resurserna öka.

Hembesök, uppföljning och kontroll

Öka arbetet med att erbjuda hembesök och inför tjänster dedikerade till uppföljning och kontroll av utbetalningar. Den som väljer att fuska med systemet ska aldrig tjäna på att bo i Malmö. Därför behövs en omfattande kontroll av utbetalningar av bidrag. Precis som revisionen skriver behöver även kontrollerna öka av den som mottar ekonomiskt bistånd. En framgångsrik metod som exempelvis Solna, Växjö och Sundbyberg infört är att ålägga kommunen att, vid misstanke om felaktigt erhållande av ekonomiskt bistånd, göra hembesök. Att inte acceptera hembesök ska påverka en bidragsansökan.

En översyn av kommunens riktlinjer för att införa ett bidragstak

I dag finns ett golv för hur lite ekonomiskt bistånd som kan betalas ut men inget tak. Detta resulterar allt för ofta i att det blir ekonomiskt olönsamt att gå från ett relativt högt bidrag till en lägre lön. Malmö stad bör därför uppdatera sina i dag generösa riktlinjer för bedömning av ekonomist bistånd utifrån att stryka allt som ej är motiverat av grundläggande humanitära eller arbetsmarknadsskäl. Något som redan gjorts med framgång i exempelvis Sundbyberg som lyckats vända en mångårigt negativ trend till positiv för sitt ekonomiska bistånd.

Ett stopp av alla utbetalningar av ekonomiskt bistånd till illegala migranter

Trots att högsta förvaltningsdomstolen i en dom från den 5 juni 2017 slagit fast att en person som håller sig undan avvisning eller utvisning inte har rätt till bistånd i form av försörjningsstöd fortsätter kommunen betala ut bistånd till dessa. Det är fullkomligt oacceptabelt att staden väljer att undergräva rättssamhället för att kunna betala ut bidrag till den som bryter mot våra lagar – på bekostnad av de äldre som får en sämre omsorg och de yngre som får en sämre framtid.

 
Krav på att göra sig anställningsbar
Individuella integrationsåtgärder
Lärlingsanställningar och praktik
 

Tappade uppkopplingen

Genom att surfa vidare på sajten så godkänner du användandet av cookies.