Nyheter

Nyheter

Sydsvenskan skriver om Torbjörns apell i Kippavandringen

https://www.sydsvenskan.se/2017-12-16/kippavandring-efter-hatet-i-malmo

Sydsvenskan skriver om dagens Kippavandring Malmö. Där omnämns Torbjörns del av apellerna:

“Torbjörn Tegnhammar (M) vänder sig mot Malmö stad när han talar på Stortorget.

– Det är den här samlingen som finns här idag på Stortorget som är det riktiga Malmö…
Han avbryts av applåder.

– …alltså Malmöborna tillsammans sluter upp, när det inte är vi mot dem, utan ett vi. Det är då vår stad blir riktiga Malmö, säger han och får ytterligare applåder.”

Malmömoderaterna vill tacka arrangörerna för ett viktigt och fantastiskt arrangemang. Ett extra tack till alla hundratals som var där och visade upp det riktiga Malmö!

 

Malmömoderaterna deltog i Kippavandringen

För Malmömoderaterna var det självklart att delta vid dagens Kippavandring i Malmö vid vilkenTorbjörn också var inbjuden att hålla en kort apell:

“När nu många vill kritisera Malmö som helhet, låt mig då vara tydlig. Vår stad står och ska alltid stå för gemenskap, mångfald och trygghet. Vårt samhälle ska vara öppet – för alla. Vi tolererar nästan allt men inte intolerans.

För det är bara när vi i vårt samhälle känner samhörighet snarare än splittring, när vi inte blint placerar in människor i fack, när vi inte ställer vi – mot dem, utan bara är vi- som vår stad blir lite merMalmö. Det här mina vänner, det här som manifesteras här och nu på Stortorget är vårt Malmö, det riktiga Malmö.

Alla som bor i Sverige känner sig inte som svenskar. Det kan ta någon eller flera generationer för svenskhetskänslan att infinna sig. Men Malmö har alltid varit en port för människor från alla världens hörn som sökt sig hit i hopp om trygghet, frihet och bättre möjligheter. En sak förenar oss, oavsett varifrån vi en gång kom, – Vi är alla malmöbor. Malmö förenar oss.

Just därför gör det mig så otroligt arg när någon som har bett om en fristad, och fått det i Malmö, inte kan förstå att fristaden är till för alla malmöbor. Här har vi alla samma rättigheter men också skyldigheter. Vi får aldrig acceptera att människor döms för sin härkomst eller sin religion. Det är vår karaktär och våra handlingar som definierar oss. Vi ska framåt Malmö! Framåt tillsammans!”

För Malmömoderaterna

//

Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd i Malmö

Tobias Billström, riksdagsledamot ochgruppledare i riksdagen

Olof Lavesson, riksdagsledamot och ordförande i kulturutskottet

Noria Manouchi, ledamot av kommunstyrelsen i Malmö och riksdagskandidat

Besök hos Parkeringsövervakningsbolaget Malmö

Håkan Fäldt, vice ordförande i tekniska nämnden i Malmö och styrelseledamoten i Parkeringsövervakningsbolaget, Peter Langerbeck tillbringande förmiddagen idag ute på fält tillsammans med Malmö stads parkeringsvakter. Intressanta timmar om dels parkeringssituationen i staden där mer än 2500 felparkerade bilar bortforslas varje år, varav många är så kallade målvaktsbilar, men också om det trygghetsarbete som parkeringsvakterna har i sitt uppdrag. Ett trygghetsuppdrag som bland annat handlar om att vara ett par extra ögon och öron ute på stadens gator men också att om rapportera om nedklottrade väggar, lösa gatstenar och nedskräpade gator. Malmömoderaterna avsatte 60 miljoner kronor i budget för 2018 för att förstärka arbetet med de konkreta trygghetsskapande åtgärderna varav arbetet mot målvaktsbilar var en del, uppstädning av staden en annan.

Torbjörn besöker Fridhemmets äldreboende

Torbjörn har under förmiddagen idag praktiserat på Fridhemmets äldreboende som drivs av Attendo. De kommande månaderna kommer Torbjörn att prioritera besök inom äldreomsorgen.

Allt från stadens fria aktörer till många av de kommunala verksamheterna skall besökas. Det är besök för att se och lära i syfte att kunna skapa sig en bred bild av den äldreomsorg som staden erbjuder men också om vad som saknas. Det kom att bli några riktigt fina timmar i samtal med personalen ochde äldre på Fridhemmets äldreboende där allt från gymnastik till Luciatåg stod på schemat.

På bild från vänster:

Verksamhetschef Eva Björklund, Torbjörn Tegnhammar och äldrepedagog Britta Deijnoff

Stora vinster på att stärka drivkrafterna att arbeta i Malmö

Stora vinster på att stärka drivkrafterna att arbeta i Malmö

Torbjörn skriver i dagens Medborgaren om behovet av att återföra arbetslinjen till arbetarstaden Malmö istället för den bidragslinje som råder i staden idag. Malmö stad betalar årligen ut närmare en miljard i ekonomiskt bistånd. Våra beräkningar visar på att Malmö skulle kunna spara upp till 400 miljoner kronor årligen om staden sänkte sig till genomsnittet i Växjö. Åtgärderna är välkända: aktivitetskrav, fuskbekämpning, hembesök, bidragstak och utbildningar i bristyrken ger effekt.

Malmö har potentialen att bli staden som leder och inspirerar resten av Sverige. Malmös skolor skulle kunna bli beviset för att alla barn, oavsett bakgrund, kan lära sig läsa, räkna och skriva. Malmös arbetsmarknad skulle kunna bli beviset för att alla människor kan bidra och spela roll. Stadens gator skulle kunna bli beviset för att alla kan vara ute på kvällen och känna sig trygga. Potentialen och engagemanget hos alla invånare finns där – det är bara politiken som behöver ändras. Malmö behöver en nystart.

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen