Malmömoderaterna ställer krav på åldersbestämning av samtliga ensamkommande i gymnasieåldern

Torbjörn i intervju med P4 med anledning av dagens begäran till kommunstyrelsens ordförande att samtliga ensamkommande i gymnasieåldern skall åldersbestämmas. Torbjörn framför två skäl till sitt resonemang. Dels det ekonomiska. För en stad med Malmös stora mottagande medför detta enorma kostnader för malmöborna. Samtidigt innebär det också en otrygg situation för de barn som växer upp i boenden tillsammans med dessa vuxna män. Om man lurat systemet så behöver det sättas in åtgärder mot det. För den typen av invandring är vi inte intresserade av, avslutar Torbjörn.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6707721

Tappade uppkopplingen