Budgetfullmäktige 2018 är i full gång!

I dagarna två debatteras budgeten för Malmö stad 2018. I bifogad fil återges Torbjörn Tegnhammars inledningsanförande i sin helhet.

Anförande budgetfullmäktige 2018

Tappade uppkopplingen