Riksdag

  • Olof Lavesson

    Riksdagsledamot/ Ordförande kulturutskottet E - mail: olof.lavesson@riksdagen.se Mob: 0702-36 81 00

  • Tobias Billström

    Vice talman/riksdagsledamot E - mail: tobias.billström@riksdagen.se Mob: 0725-38 29 34

Följ oss